Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji firmy WS TECH S.C. - Niemcy

Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji firmy WS TECH S.C. - Niemcy

nr umowy o dofinansowanie: POPW.01.02.00-18-0015/18-00

 

Cel główny realizacji projektu:

Zwiększenie aktywności gospodarczej WS TECH S.C na rynkach międzynarodowych poprzez rozwijanie sieci współpracy, aktywne poszukiwanie partnerów oraz realizację zdefiniowanego modelu biznesowego w celu wprowadzenia na nowy rynek zagraniczny wysokiej jakości produktów z sektora medycznego, okołomedycznego i rehabilitacyjnego

 

Planowane efekty:

Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji: 1,00 szt.

Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów: 1,00 szt. – rynek niemiecki

Liczba zorganizowanych kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na rynkach docelowych: 4,00 szt.

Liczba wszczętych negocjacji handlowych z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi: 10,00 szt.

Liczba projektów wzorniczych zrealizowanych w związku z przygotowaniem produktów do sprzedaży zagranicznej: 3,00 szt.

Liczba opracowanych i wszczętych kampanii promocyjnych na rynkach docelowych: 1,00 szt.


Wartość projektu: 329 455,50 PLN


Wkład Funduszu Europejskiego: 227 672,50 PLN

 

Strona 1 z 1
Lorem ipsum Zamknij
Zamknij
  1. PL
  2. EN
  3. DE
Wprowadzamy WYSYŁKĘ EKSPRESOWĄ! Otrzymaj wybrane produkty WS TECH w krótkim czasie! Więcej informacji znajdziesz w naszym sklepie internetowym »