„Rozbudowa budynku produkcyjno – magazynowo – biurowego w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej”

Obrazek

Opis projektu:

 

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odbiorczą/wytwórczą, umożliwiającą przyłączenie i przyszłą współpracę małej elektrowni fotowoltaicznej z siecią dystrybucyjną. Instalacja zostanie zamontowana na obiektach przemysłowych będących własnością Wnioskodawcy. Głównym celem projektu jest wybudowanie instalacji OZE. Pozwoli to na optymalizację źródeł zaopatrzenia Spółki WS TECH w energię elektryczną oraz na uzyskanie dodatkowych przychód z tytułu sprzedaży tej energii do krajowej sieci energetycznej. Realizacja projektu przyczyni się również do zwiększenia poziomu wytwarzania energii z OZE oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Pozwoli tym samym na przeciwdziałania zmianom klimatu, w szczególności związanym z ociepleniem.

 

Zakres projektu:

 

Zadanie nr 1 – Budowa instalacji fotowoltaicznej

Zadanie nr 2 – Nadzór inwestorski

 

Budżet projektu:

 

Całkowita wartość projektu: 786 393,12 PLN

Wydatki kwalifikowane: 639 344,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 417 939,16 PLN

 

Nazwa programu:

 

Oś priorytetowa III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE „konkurs ogólny” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 / Oś priorytetowa XI REACT-EU, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU.

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy WS TECH S.C. w wyniku transferu i wdrożenia rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0.

Obrazek

asdasda

Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji firmy WS TECH S.C. - Niemcy

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Pariatur repellendus earum a, neque nisi cum rerum cumque saepe unde deleniti officiis temporibus accusantium. Obcaecati sed at eveniet laudantium tenetur totam!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Pariatur repellendus earum a, neque nisi cum rerum cumque saepe unde deleniti officiis temporibus accusantium. Obcaecati sed at eveniet laudantium tenetur totam!

Strona 1 z 1
Lorem ipsum Zamknij
Zamknij
  1. PL
  2. EN
  3. DE
  4. A
Wprowadzamy WYSYŁKĘ EKSPRESOWĄ! Otrzymaj wybrane produkty WS TECH w krótkim czasie! Więcej informacji znajdziesz w naszym sklepie internetowym »